Att skiljas

Vi kommer att skiljas!

När?
Jag vet inte.
Jag vet bara att det kommer att ske.

Men vi älskar varandra och
vi förstår varandra så väl!

Visst!

Men ändå kommer vi att skiljas.

Under de närmaste 50 åren, förmodligen tidigare.
Under en av de 12 månaderna.
Under en av de 52 veckorna.
Under en av de 7 dagarna.
Under en av de 24 timmarna.
Under en av de 60 minuterna.

På en sekund
kommer vi att skiljas
varken vi vill eller inte.

Tills dess
är det bäst att vi njuter!

© Karin Pfaff 20030102
https://.ickepoesi.com