Dikter

Här navigerar du vidare, beroende på sinnesstämning! Varje kapitel blir som en bok, du kan knappa dig vidare från dikt till dikt utan att gå via menyn. När du kommit till sista dikten, börjar det om från början igen.