Mobbing

Mobbing

Mobbing var att sluta förstå
 – Människor
 – mig själv
 – livet.

Mobbing var att sluta tro på
 – människor
 – mig själv
 – livet.

Mobbing var att sluta lita på
 – människor
 – mig själv
– -livet.

Mobbing ledde till att hata
 – människor
 – mig själv
 – livet.

När mitt hat tog sig uttryck
trodde människor att jag varken förstod mig själv eller livet.
Och de hade rätt,
men ville inte veta vad människor hade gjort mig i livet.

Mobbarna drog vidare
för att förstöra nya människor
med gammal dumhet.

Jag drog mig tillbaka
för att bygga upp den gamla personligheten
med ny visdom.

© Karin Pfaff 20020129
https://.ickepoesi.com