Dikt i juletid

I det djupaste mörker
den kallaste natt
tindrar stjärnorna
som klarast

© Leif Svensson 2003
https://.ickepoesi.com

© Leif Svensson 2002
https://ickepoesi.com