Frustrationshaiku

Trötthetskondomen
kränger han över kroppen
fängslar livsrädslan

© Leif Svensson 2003
https://ickepoesi.com