Tänk

Tänk balans uppå en lina
sök avans i livets spel
tänk dig döden som en pina
tänk på allt som kan gå fel

Se en låga sakta brinna
tänk på ljus när det är natt
tänk dig mörkret som en hinna
tänk på livet som en skatt

Sätt din Gud i öde kyrka
tänk dig länder utan gräns
tänk på stormens rena styrka
känn hur evigheten känns

© Leif Svensson 2002
https://.ickepoesi.com