Kyrkans fäder

Frånskilt från allt annat
producerar de hat
incitament till bråk
underlag för mord

Kärlek
hör inte till
deras vardag

Men Gud
anses vara
den som styr

© Leif Svensson 2008
https://.ickepoesi.com