Varför Jesus gick på vattnet

Jesus gick på vattnet
i Österns sena timma
Jesus gick på vattnet
för han kunde inte simma

Jesus gick på vattnet
för han hade ingen båt
Jesus gick på vattnet
för han ville ej bli våt

© Leif Svensson 2002
https://.ickepoesi.com