Det är lätt att glömma

Det är lätt att glömma
att människor i Irak
även älskar sina barn

Det är lätt att glömma
att presidenten i USA
torkar sig själv där bak

Och att styra ett land
är mer kan man gissa
än att styra för hand
strålen när man kissar

© Leif Svensson 2019
https://.ickepoesi.com