Fimmersta

Detta är ett utkast, jag kommer att redigera texten samt lägga in några bilder. / Leif 2023-08-30

1859-1897
Hit flyttade 1859 Robert Dickson (2:3) kallad ”Rike Robert” (1819-1903). Han hade tidigare tjänstgjort i familjefirman i London och dessutom gjort lysande valutaspekulationer under Krimkriget 1853-1856. Han kunde som synnerligen förmögen återvända till Sverige och utträda ur firman för att ägna sig åt gods och gårdar, filantropi och välgörenhet. Han blev dessutom huvudarvinge till den ogifte farbrodern Peters tillgångar i familjefirman, när denne avled 1867.

När Robert sålde Fimmersta 1897 fick de anställda på gården var och en så mycket pengar att de kunde köpa sina egna gårdar, berättas det. Detta konfirmerades av nuvarande ägaren till Fimmersta Olle Gustafsson. (Han förevisade gården några dagar innan vår släktsammankomst). Idag har en del av husets torn och tinningar tagits bort, men fågelhuset finns kvar. Ladugården brann på 1950-talet.

1916
Gustav Johansson (Fimmerstad) köper egendomen. (enligt Nordisk uppslagsbok).

1917
Se brandförsäkring (riksarkivet). Sök på Fimmersta egendom. Gustav Jonsson är ägare sedan  (sedermera Gustav Fimmerstad). Det fanns då även en södra flygelbyggnad.

1922
Fimmersta herrgård i Fägre socken omfattar 2 ½ mantal med en areal av 500 ha varav 350 har åker. Taxeringsvärde 375.600 kr. Tvåvånings byggnad med tre torn. (Nordisk uppslagsbok).

2022
Var vi där och träffade dåvarande ägaren Olle Gustavsson. Han hade flyttat dit med sina föräldrar 1982. Då vi var där hade han precis sålt egendomen till en av hans anställda, med hopp om att egendomen och husen ska bli skötta på ett bra sätt. Taket på huvudbyggnaden var nylagt! Vi kunde även komma in i flygelbyggnaden, det hus där pappa var född och uppvuxen (1923-1932), det huset är i väldigt dåligt skick, men man kan ana dess forna glans.