Om Fride

Uppdaterat 2023-08-30 /Leif

Min mammas födelsehem, Vägen till Katthammarsvik ligger nu mer till vänster, så den går inte rätt emot huset. Vägen är ombyggd någon gång på 60-talet. Från höger i bilden alldeles framför huset kommer ”Strömsgatu”.

Fride 1:7 ligger i Gammelgarn, vid vägen till Katthammarsvik där den så kallade Strömsgatu har sin utfart. Huset finns inte längre kvar (det brann ner 2012) och tomten är i stort sett överväxt. Senast jag var där (2020) var det nästan så att jag hade missat den.

Fride 1:7 2020

Nils och Hilda

Så här skriver Nils i Hildas poesibok den 14 april 1907:

Må alltid lyckan dig gå i hand
här i ditt goda fosterland
må du ett hus här finna snart
der lyckans stjerna dig lyser klart
Må dig der kärleken bli beskärd
vid egna hemmets stilla härd
må du der kunna leva nöjd
i lycka glädje frid ock fröjd

Din vän N.A.J

Enligt morbror Bengt så ärvde Hilda marken. Nu är Bengt inte någon direkt pålitlig källa, och om man tittar på lagfarten, så har Nils köpt Fride 1:7 den 22 augusti 1909, med hjälp av en inteckning på 400:- (till 6% ränta). Enligt bouppteckningen efter Olof Johannes Lindström, min mormors far, så ägde han mark vid Engmans:
Det kan ju vara det som i så fall är arvet som Elna pratat om, men det arvet delas ju av alla syskon, och mormors far dör 1917, 7 år efter att Nils och Hilda flyttat till Fride.

De hyrde först i ett torp på ”andra sidan vägen”, ett torp som med största sannolikhet var det torp där mormors morföräldrar bodde. Det var båtsmanstorp 121 Strömberg, detta hus finns inte längre kvar, men rester av en lada lär finnas.
Sedan uppförde de det nya, eller rättare sagt flyttade ett hus från Kräklingbo (Ekskogerum), ett hus som morfar sedan byggde till. Han snickrade alltid, enligt min morbror. Om jag förstått rätt, så var det ett hus de fick till skänks.

Morbror Bengts konfirmation 1928

1928, Morbror Bengts konfirmation.

Personerna på bilden är från vänster; Gunhild (Gun Svensson), Stig Jönsson, Mormor (Hilda Jönsson) med Acke (Axel Furugärde) i knät, Ingrid, Bengt (Bengt Furugärde), bakom står Olga (Olga Svensson), EngmansEmma (som var Bengts Gudmor) och längst ut står Tage (Tage Jönsson).
Bilden är tagen av Johannes Montelius (enligt Bengt).

Jag undrade vad det var för byggnation på gång, då svarade Bengt att ”din morfar höll alltid på med nåt med huset”.  Jag tror han jobbar med entredörren och stentrappan.

Engmans 1:16


Bakom Fride ligger Engmans 1:16. Denna bit mark köpte Nils och Hilda, som jag tolkar det uppdelat i två omgångar, 1917 och 1922.
1940 blir Hilda ensam ägare, efter att Nils avlidit. Stig köper marken 3 april 1957. Tage köper av Stig 27 december1963 (när han köpte Fride. Men Stig får tillbaka marken som gåva 29 december, på tomten står nu ett hus som Stig har byggt på tomten hos sin syster Ingrid, på Österby. 1971. den 17 oktober 1971 säljer Stig till Gun och Acke. Gun Furugärde stod som ägare, och de använde huset som sommarstuga.

Fler bilder:

Flytt av hus till Fride
Mjölkning
Fride någon gång i början av 70-talet. ;´Människorna på bilden: min pappa, Ragnar Gun, Mikael och Acke Furugärde, min mamma Gun, Brita och Tage Jönsson, som ägde Fride
Fride 2006