Om Maja Stina Pehrsdotter

uppdaterat 2021-05-09

Maja föds den 8 juli 1819 i Odensåker socken, Skaraborgs län. Detta enligt socknens födelsebok, i alla senare noteringar är födelsedagen satt till den 1 juni. Antingen har prästen skrivit fel eller så har man helt enkelt glömt bort när hon var född, och bara mindes att det var på sommaren. Maja döps till Maria Stina, Maja är väl ett logiskt smeknamn.
Faddrar: Nils Larsson, Lars Andersson, Stina Gustafsdotter, Stina Jonsdotter

Drygt något år efter att Majas födelse blir hennes mamma gravid igen. Den 2 december 1821 föds Majas syster Johanna. Johanna dör den 6 december samma år och modern dör i sviterna några dagar senare, den 12 december. Maja har förlorat sin mamma. Familjen bor i Hägnen, Odensåker, Skaraborgs län.

1830 gifter fadern Petter om sig med Anna Nilsdotter, född 18040326. Jag har inte hittat något i vigselböckerna, men de står som gifta 1832, och Anna har flyttat till Odensåker 1830, så det är väl rimligt att tro att det var då de gifte sig.

3 mars 1832 dör Majas far i Hägnen Odensåker. Fadern har blivit förgiftad av sin nya fru, och av det dött på grund av kräkning. Maja får komma som fosterbarn till Nils Larsson (som var hennes gudfar). Hon står först som fosterdotter och sedan som piga hos Nils.
Om Anna står det i husförhörsboken, ” Mannen död av gift, hvarför hustrun därtill är misstänkt, häktad och internerad för. Dömd till fängelse intill bekännelse.”
Hur det gått för Anna sedan, vet jag inte. Hon finns i alla fall inte med i Sveriges dödbok 1860-2017.

1837 finns Maja i Odensåker, Skalkarike.

1840 finns Maja i Bränningen, Tidavad.
Enligt husförhör, Icke hinderslös, fästad vid drängen Johan Hall. Enligt anteckning för Johan gör Maja anspråk på äktenskapsförhållande med honom. 

1843-12-25. Maja föder en oäkta son som hon döper till Johannes. Hon hävdar att fadern är Johan Hall, som hon säger sig vara förlovad med, men det verkar inte som Johan är intresserad. Sonen dör den 8 januari 1844, inte ens en månad gammal.
Johan Hall gifter sig sedan minst två gånger och får fler barn.
1844 finns Maja i Katrineberg, Tidavad.

1846 finns hon i Sörgården, Tidavad.

1847 finns hon i Slättäng, Tidavad

1848. Bosatt i Tidavad, Leksberg.

Enligt kyrkoboken har hon flyttat från Slättäng till Leksberg,
Det står ”Försvarligt” i anmärkningsfältet, förmodligen kopplat till läskunskap.

1849 föds sonen Johan (farmors far), födelseort Frösve. Då är hon förmodligen gift med Anders. Undrar om sonen är döpt efter hennes tidigare älskare, eller är det så att det är hennes gamle älskare Johan som är fadern? Eller som myten säger, Carl XV?
Eftersom kyrkoböckerna för Horns församling, där Frösve ingår, har brunnit så hittar jag varken födelseuppgifter för Johan eller hans syster Lotta, och inte heller någon uppgift om Marias och Anders giftermål. Det finns några dunkla antydningar i familjehistorien att inte Johan skulle vara Anders barn, utan fadern skulle då vara Karl XV. Nåja, så kan det ju vara, men i bouppteckningen efter Anders står det ” År 1880 den 26 oktober förrättades bouppteckning i sterbhuset efter Anders Nilsson Hassel i Getastocken under Herregården Kliene som med döden avled den 3 sistlidne maj 56 år gammal och som sterbhusdelegare efterlemnade Enkan Maria Stina Pehrs dotter och med hänne i Äktenskapet sammanavlade två barn, nämmligen  Soldaten Johan Bäck i Säter och dotter Lotta, båda Myndiga och vid förrättningen närvarande.
Boet uppgafs av Enkan som antecknades och wärderades som följer
.”
Observera att Maja här namnges som Maria, som hon står i födelseboken.
Om någon skulle vara intresserad av att jämföra Karl XV med Majas son Johan Bäck, så varsågoda

1850 Tidavad. Det står ”Dömd vid HT 1850 för första resan snatteri”. Det handlar om att hon har tagit gärdsle att ha som ved för att värma hennes rum. Vid den tiden borde hon vara småbarnsmor, så det kan nog behövas litet extra värme.
Maja nekar till brottet, och eftersom hon har vittnen som till viss del stöder att hon har blivit lovad att ta denna ved, så frias hon och hon får gå ed på att inte ta något bränsle kommande vinter (1850). Hon bryter detta edslöfte och döms till ersättning av ett mansfång gärdsle, eller ifall hon inte har möjlighet till det, tre dagars fängelse på kronohäktet, vilket väl är det troliga att hon får utstå. Det står ingenting i domen om ett barn.

Jag har inte hittat någon notering om att hon ska ha flyttat till Frösve eller Säter, vilket är konstigt eftersom sonen sägs vara född där 1849. Dessutom har maken Anders Nilsson Hassel flyttat till Horn 1851, det står då inget om att han är gift då. Så myten om Karl XV kan jag inte ta död på, det är i alla fall något som inte stämmer.
Jag har rannsakat mig själv, om jag har gjort något misstag på vägen, men nej, det måste vara dessa personer som är min farmors farföräldrar. Ett stort problem är ju att kyrkböckerna för Horns församlingar, där Frösve och Säter ingår, att de har brunnit upp.
Från 1860 har jag koll på familjen igen,

Kyrkoböckerna för Horns församling finns inte mellan 1849-1860 på grund av brand i prästgården i maj 1861. Prästen Lewerenz hustru brann inne, någon orsak till branden har inte kommit fram

1855 föds dottern Charlotta, den 10 maj. Charlotta dör barnlös den 3 juli 1886 i Karstorp,Ryd

1862 Familjen finns i Frösve. Detta är första noteringen från Frösve, en avskrift som är rudimentär.

1864 Familjen finns i Varola.

1880 dör hennes man Anders Nilsson Hassel, de bor då på Mellomgården, Frösve.

1900-06-02 dör Maja i Frösve, jag har inte hittat någon bouppteckning efter henne.

Majas familj, Maja är min farmors farmor.

Maja finns i min farmor Fridas släktträd
/Leif Svensson