Petter Lingström

Israel Petter föddes 1851-06-01 i Gammelgarn, Gotland (Rommunds) av föräldrarna Israel Olsson Lingström och Catharina Margaretha Hansdotter. Han är min mormors farbror.
Petter kom att jobba som sjöman.

1876-01-08 gifter Petter sig med Klara Klintström från Östergarn. Deras dotter Alma Maria Klintström föds 1879-09-22, de bor då i Ardre, Alsarfve i ett hus som ägs av Petter.
1880 emigrerar Petter till Amerika (enligt husförhörslängden). Han far från Malmö till Sutton.  
Klara bor kvar i Ardre, hon är fortfarande gift med Petter, men 1888-04-27 föder hon en dotter utom äktenskapet, ingen fader är antecknad. Dottern får namnet Klara Kristina Carolina Klintström.

Alma har enligt församlingsboken sökt hindersprövning 1897-04-27, men det äktenskapet blev uppenbarligen inget av, och jag vet inte vem som skulle blivit den lycklige brudgummen.  Hon emigrerar senare det året till Amerika, hon åker med båt från Göteborg 1897-06-09. En gissning är att Petter känner att hans liv rinner ifrån honom och att han vill träffa sin dotter innan det är för sent?
Petter dör 1897-09-17. Bouppteckning görs i december samma år på Gotland.

Det finns en notering som antyder ännu en hindersprövning för Alma. Den är daterad som är 1902-08-11, det står ett frågetecken efter. Inget som ledde till giftermål då heller och mannen är okänd för mig. Alma har kommit tillbaka till Sverige någon gång mellan 1897 och 1903.


1903-06-08 föder Alma en dotter utom äktenskapet, en flicka som får namnet Karin Linéa Axelina Klintström. Karin Linéa Axelina lämnades som fosterdotter till folkskoleläraren/klockaren/organisten Oskar Walfrid Engström och hans hustru, men där dör barnet redan den 7 september samma år.  Då har mor, moster och mormor lämnat henne kvar i Östergarn, när de den 1 september lämnar Ardre för emigration till Amerika (Oakland).  Intressant är att alla tre står som Lingström när de åker från Göteborg till Oakland, California, 1903-09-11. De bosätter sig i Almeda County, Kalifornien.

Alma gifter sig 1904 med Nils Olsson och får minst tre barn. Klara försörjer sig som ”dressmaker”. Alma dör 1941. 
Enligt min moster Elna, skrev Alma poesi på Gutamål!