Rättegången mot Maja Pehrsdotter

Min farmors farmor Maja Pehrsdotter blev 1850 anklagad för snatteri. Det visade sig att man anser att hon tagit gärdslen, alltså gärdesstolpar, som hon använt som ved för att värma sitt rum. Gärdslet tillhör en änkefru Holmberg i Mariestad , hennes ägor är Nohlgården, Låstad. Maja har en son som hon fött 1849, så litet värme var nog av nöden. Första rättegången, åklagare Fisher föredrar fallet, och Maja försvarar sig med att hon fått lov att ta bränslet av brukaren Anders Andersson. Åklagaren har kallat två vittnen, Karl Alfred Afzelius och dennes hustru Anna Maja Holmberg, men endast hustrun har kommit. Mannen är hemma eftersom han är 72 år gammal! Det verkar som det är mannen som har sett Maja, och hustrun refererar endast vad mannen sett. Åklagaren inser att han behöver mannens vittnesmål så han begär uppskov, vilket han får till nästa ordinarie ting.
Fortsättning följer! / Leif