Drömmen om fred

Nu stiger hatets hårda storm
all vredes storm kring världen vid
Den skövlar varje fäste som
vår kärlek byggt i vårens tid

Bryt fram du vilda midnattsstorm
i våra vackra drömmars värld
Riv ned vart vårdagsblomster som
du snuddar mot med våldets svärd

Den stiger ändå segervisst
ur grus och aska, drömmen om
den ljusa dagen som till sist
skall ge oss fredens rikedom

Allhärjare! Förtryckare!
Tramp allt med våldets järnhäl ned
Den drömmen stiger starkare
om brödraskap och rätt och fred

Du stora starka vredesstorm!
Jag hälsar dig med trotsigt mod
Kanhända skall min dröm bli sann
och världen en gång bliva god

© Bengt Furugärde, Viken 1943
https://.ickepoesi.com