Källan i Akor

Må andra för namn och rykte
tuta i horn och lurar.
Men jag vill mitt hjärta sluta
bakom hemliga tysta murar.

Må andra räkna sin storhet
enligt bygdens taxeringskalendrar.
De mynt som av makten präglas
snart kriser och krig förändrar.

Och redan från början med smärta
i livets skola jag lärde
hur alla dess kronor och ören
till sist förlora sitt värde.

Jag vet en källa i Akor
vars hemliga friska flöden
ger mening, ger styrka och skönhet
åt ödsliga människoöden.

Så ler jag när skrävlaren skramlar
med guldet i penningpungar.
Vid källan i Akor jag samlar
den skatt som ej sinnet betungar.

© Bengt Furugärde, Viken 19491125
https://.ickepoesi.com