Min moders sång

Jag har toner i mitt minne
moder, från din veka sång
som den för mitt barnasinne
ljöd så älskligt ljuv en gång

Alla svåruttydda drömmar
kärlek, längtan, hopp och tro
underst i din stämma strömmar
som en dunkel bön om ro.

Hur än kring mig våldet gormar
tunga tramp av ondskans sko
gömd för mängdens hat och stormar
skall din sång i hjärtat bo

Jublar lyckan, skrämmer nöden
skiftar glädje om med ve
genom livets långa öden
skall den klinga segrande

Kära, tack för detta minne
som jag i mitt hjärta har
likt en dyrbar skatt därinne
från min barndom kvar

© Bengt Furugärde 19391130
https://.ickepoesi.com

Bengts moder, Hilda Jönsson f Lindström utanför sitt hus på Fride, Gammelgarn. Fotograf okänd, men förmodligen hennes son Tage Jönsson.