Pusslespel

I livets lustiga pusslespel
som lägges av slumpen och turen
jag blev en motsträvig, kantig del
av ödet formad och skuren

Ibland är jag alltför klumpigt gjord
men oftare är jag för liten
Ack att det funnes på livets bord
en plats som passade biten

Se där är en udd och där är en snygg
och allt passar in i systemet
Och där är en snäll och där är en stygg
och slumpen löser problemet

Av segerviss sång och klagorop
och smärta och gyllene lagrar
har hemliga händer fogat ihop
vår värld av skuggor och dagrar

Och varje del med förtjänst och fel
har en kant med en annan gemensam
I livets lustiga pusslespel
står ingen udda och ensam

© Bengt Furugärde
https://.ickepoesi.com