Guds skam

Gud valde att aldrig
visa sitt ansikte
De rättrogna ser inte
detta som ett problem
men vi andra undrar nog
om det inte beror på
att han skäms
för sin egen skapelse

© Leif Svensson 2007
https://.ickepoesi.com