Tankar på en kyrkogård

Jag funderar hur slutet av nuet ser ut
och om nuet till slut bara blir ett förut
finns de tankar vi tänkt ännu dröjande kvar
eller har de malts ner i ett tankekvarnskar

Mår den bättre som fått en marmorgravsten
än henne som vilar under sten mer gemen
och förändras saken hur vi sänds på vår färd
är begravningens storslagenhet någonting värd

Som jag minns din hud när du var tjugosju
visst var smekningar lenare då än nu
när vi träffas igen är du då ung som då
eller möts vi som gubbe och gumma vi två

Är livet överhuvud bättre som död
eller saknar man då totalt livets glöd
vilar man bara i sin grav som ett vrak
eller dansar man glatt i gyllene gemak

Lätt fastnar frågor i förmultningens tid
trots att kroppen är kvar i nutidens strid
men än kan jag tänka på dagen som är
på solen som lyser och den jag har kär

© Leif Svensson 2009
https://.ickepoesi.com